Tänavakivid
Müük ja paigaldus
TÄNAVAKIVI PAIGALDUSE OÜ põhitegevuseks on betoonkividest teede ja platside
tegemine. Teostame järgmised tööd:
● Vana pinnase väljakaevandamine ja utiliseerimine
● Killustik- ja liivaluste ehitus, tihendamine
● Äärekivide paigaldus
● Betoonkividest teede ehitus
● Graniitkividest sillutised
● Munakividest sillutised
● Paekividest teed ja platsid
● Graniitsõelmetest teede ehitus
Vaata meie tehtud töid
Äärekivid
Müük ja paigaldus
TÄNAVAKIVI PAIGALDUSE OÜ teostab:
● Betoonist kõnnitee äärekivide paigaldus
● Betoonist sõidutee äärekivide paigaldus
● Graniit äärekivide paigaldus
Vaata meie tehtud töid
Üldehitus
TÄNAVAKIVI PAIGALDUSE OÜ teostab sisuliselt kõiki üldehitustöid.
Vaata meie tehtud töid